Obsah článku

 

Krásny a majestátny dvojramenný kríž bol v roku 2007 postavený iba pár metrov od uvedenej trate bývalej lesnej železničky. Kríž je postavený takmer po 60. rokoch v chotári Trenčianskej Turnej, pretože v minulosti sa v tomto chotári podobný kríž vyskytoval, avšak už nie je známa jeho presná poloha. Oficiálne bol postavený z podnetu Slovenskej národnej strany a osvojený miestnou Maticou slovenskou a poslancami Trenčianskej Turnej. V príhovore sa ďalej uvádza, že spontánnosť tejto akcie zjednotila veľkú časť obyvateľov aj z dôvodu straty kresťanských symbolov v minulom období. Organizátori uvedeného podujatia očakávali, že bude vznikať tradícia každoročných stretnutí pri oslavách zvierozvestcov Sv. Cyrila a Sv. Metoda a výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Žiaľ očakávania organizátorov sa nenaplnili a pravidelné stretnutia pri tomto kríži sa nekonajú. Avšak to neznamená, žeby sa symbolika tohto skvostného diela nevyužívala aj pri iných podujatiach. Napríklad oslava Jánskych ohňov prebieha v blízkosti tohto kríža. 

Vlasnými slovami by sme mohli povedať, že kríž bol postavený pri príležitosti pripomenutia si toho, že sme Slováci a pripomenutia toho, čo znamená kríž v spojení Sv. Cyrila a Sv. Metoda pre nás Slovákov. Kríž bol dňa 15.7.2007 slávnostne posvätený ako cyrilometodský kríž, ktorých je na slovensku niekoľko.

Od kríža je pekný výhľad na Považské údolie a samozrejme aj na obec Trenčianska Turná. Samozrejme aj z opačnej strany, t.j. z obce je vidieť tento mohutný kríž, ako sa pýši na lúke nad našou krásnou obcou.

Pred 100 rokmi sa poniže tohto kríža premávali parné lokomotívy. Samozrejme kríž tam v tom čase ešte nestál :)

3x fotografia cyrilometodského dvojkríža nad obcou Trenčianska Turná (JUCE 2015).

Dvojramenný kríž je určite pekné dielo, ktoré si zaslúži pochvalu, pretože spestril naše nažívanie v tejto obci a neustále nám prináša možnosť jeho návštevy, kedy si každý návštevník užíva nádherný výhľad na časť Považskej doliny. Zároveň vzdávam poklonu a chválim ľudí, ktorí sa o tento kríž neustále starajú a upravujú aj jeho okolie. To sa mi potvrdilo aj v tomto roku 2015, kedy sa mi kríž podarilo odfotografovať bez ochrannej ohrady, ktorá bola v tom čase na obnove. Samozrejme aj samotný kríž bol čerstvo nafarbený, čo len vylepšilo jeho šmrncovný výzor :)

Od dvojkríža vedie trasa lúkou popri vyhliadke pod dubom, kde opäť vchádza do lesa.

Nádherný výhľad z vyhliadky pod dubom na Trenčiansku Turnú a Trenčín (autor: R. Opatovský 2015).

Krásnym lesom sa trať dostala až k nádherne zrekonštruovanému mostu, pracovne zvaného Turniansky mládenec, ktorý sa nachádza v oblasti Starých salašov nad Patlíkovou v lesoch Trenč. Turnej. 

Popisky pri niektorých mostoch sú našťastie zachované aj po pár rokoch, t.j. od pochodu priaznivcov a nadšencov tejto úzkorozchodnej železnice v roku 2012.

Most "Turňanský mládenec" značený ako LZ 8 odfotený zo strany od Turnej (JUCE 2015).

Most "Turňanský mládenec" odfotený zo strany od Mníchovej Lehoty (JUCE 2015).

Most "Turňanský mládenec" fotený z roklinky. Z tohto miesta vyzerá byť dosť vysoký :) (JUCE 2015).

Na niektorých miestach trate sú umiestnené aj informačné tabule. Jednou z nich je aj info tabuľa pri tomto moste, v ktorej je uvedených niekoľko informácií z histórie železničky a aj nádherné fotografie, ktoré tu však pravdepodobne nemôžem len tak zverejňovať v plnej kvalite bez súhlasu autorov. Snáď mi teda autori prepáčia tento malý náhľad.

Je to nádherne zrekonštruovaný most, čím vznikla ozaj veľmi pekná trasa od pasienkov na Patlíkovej až po asfaltovú štreku, kde sa nachádza ďalší most, ktorý je však nefunkčný. Nahradila ho totiž asfaltová cesta, ktorá je na niektorých úsekoch nesprávne zvaná štreka, pretože ľudia z okolia nevedomky hádžu túto asfaltovú cestu do jedného vreca spolu so železničkou.

Taktiež značne prírodou pohltený most, ktorý som si dovolil pracovne nazvať most "pri starom salaši" označovaný ako LZ 9 (JUCE 2015).

V tejto časti Starých salašov resp. oblasti lesov zvaných Palová pokračuje trasa lesnej železnice po asfaltovej ceste až k ramenu Rígeľského potoka, kde sú pozostatky ďalšieho z mostov.

Fotografia prírodou pohlteného mosta, ktorý som si dovolil pracovne nazvať "Most pri Rigoli" značený ako LZ 10 (JUCE 2015).

O pár metrov ďalej pri Dražnom potoku sa nachádzajú piliere ďalšieho mosta.

Fotografia mosta, ktorý som si dovolil pracovne nazvať "Dražný most" značený ako LZ 11 (JUCE 2015).

Tento a aj vyššie uvedený most boli nahradené modernejším násypom, ktorého jednoducho povedané vodný tunel, avšak odborne zvaný rámový priepust, môžete vidieť na nasledujúcej fotografii.

Fotografia rámového priepustu pod násypom terajšej lesnej cesty (JUCE 2015).

Od vyššie uvedených dvoch mostov trasa bývalej železničky pokračuje lesom v oblasti Humienec až ku chatám pri motoreste Radar.

Fotografia telesa bývalej lesnej železnice v chatkovej oblasti pri RADARe smerom na Tr. Turnú (JUCE 2015).

Fotografia telesa bývalej lesnej železnice v chatkovej oblasti pri RADARe v ľavom smere po pôvodnej trase smerom na Mníchovu Lehotu a v pravom smere po lesnej ceste k motorestu RADAR (JUCE 2015).

Trasa sa stáča vľavo a križuje cestu 1. triedy označenú E50/E572, ktorá je medzinárodného významu. V tejto časti sa nenachádza žiaden most, keďže pred 100 rokmi tadiaľto nechodili autá každú sekundu, takže tu pravdepodobne bolo iba malé železničné priecestie.

Fotografia telesa bývalej lesnej železnice v mieste kríženia s cestou 1. triedy E50 pri motoreste RADAR (JUCE 2015).

Fotografia telesa bývalej lesnej železnice v mieste kríženia s cestou 1. triedy E50 pri motoreste RADAR. V ľavo je normálnerozchodná želenica TN <--> Chynorany (JUCE 2015).

Trasa je v tomto mieste značená červenými fáborkami a ceduľkami, ktoré sú umiestnené na dopravnej značke, kedže v tejto oblasti nie sú žiadne vysoké kríky a ani stromy.

Od miesta kríženia sa s cestou 1. triedy trať viedla pravdepodobne v mieste terajšej medzinárodnej cesty E50 súbežne s traťou normálnerozchodnej železnice Trenčín <--> Bánovce n/B. V tejto časti sa pôvodne nachádzalo prekladisko, kde sa prekladalo drevo z úzkorozchodnej železnice na normálnerozchodnú, viď. informácie v kapitole História železničky.

Fotografia pravdepodobného umiestnenia prekladiska t.j. medzi štátnou cestou a normálnerozchodnou železnicou TN <--> Chynorany (JUCE 2015).

Od prekladiska trasa mierne stúpa po lúkach, kde sa nachádza aj pozostatok ďalšieho z mostov. Tento most som si dovolil nazvať "Most na lúkach". Značený je ako LZ 13.

Fotografia pilieru mosta na lúkach, ktorý bol začiatkom leta dokonale zamaskovaný okolitou zeleňou (JUCE 2015).

O niekoľko stoviek metrov ďalej trasa podchádza železničnú trať Trenčín <--> Chynorany zachovaným podjazdom.

Fotografia podjazdu zo strany od cesty E50 (JUCE 2015).

 

Fotografia podjazdu zo strany od Ostrého vrchu (JUCE 2015).

Fotografia podjazdu zo strany od cesty E50, vyfotená z telesa železničky z druhej strany doliny so 6 násobným priblížením (JUCE 2015).

Od podjazdu teleso bývalej trate naberá ráznejšie výšku a niekoľko desiatok metrov vedie súbežne s touto normálnerozchodnou traťou TN - Chynorany.

Ďalej trasa vedie opäť po lúkach až ďalšiemu neprejazdnému mostu, ktorý sa nachádza neďaleko bývalého kravína nad Mníchovou Lehotou, z ktorého zostali už iba základy. Most, ktorý som si dovolil príznačne nazvať "Most pri kravíne" je na jar skrytý v zeleni lesa.

Fotografia mostu pri kravíne nad Mníchovou Lehotou značeného ako LZ 14 (JUCE 2015).

Bývalá železnička, z ktorej je od tohto miesta už asfaltová štreka, viedla po vrstevnici ponad bývalý lom nad družstvom až do ústia "Pekelnej doliny", kde sa však už nenachádza pôvodný most, ale je tam modernejšie preklenutie potoka v podobe násypu s tunelom pre vodu odborne zvaného rámový priepust.

2x fotografia moderného preklenutia potôčika vytekajúceho z Pekelnej doliny. Pôvodný most mal značenie LZ 15 (JUCE 2015).

Niekoľko metrov za zákrutou sa trasa bývalej železničky križuje s modrou turistickou značkou, ktorá vedie z obce Soblahov na chatu pod Ostrým vrchom. Zároveň sa poniže tejto bývalej železničnej trate nachádza prameň Soblahovskej kyselky. Postupujúc po vrstevnici sa trasa dostane až k Soblahovskej horárni, v ktorej sa teraz nachádza centrum pre postihnuté deti s názvom Trenčianske autistické centrum PROAUTIS.

Fotografia bývalej horárne Soblahov, kde teraz sídli PROAUTIS (JUCE 2015).

Od horárne Soblahov vedie trasa lesnou cestou a v časti chránenej oblasti Bindárka sa odpája od lesnej cesty a ľavotočivým násypom prechádza cez potok Bindárku, kde sa nachádza "most v Dolinách".

Fotografia užitočnej značky, ktorá smeruje neznalých nadšencov železničky smerom k peknému mostu v Dolinách (JUCE 2015).

Z pôvodných mostov sa zachovali iba 3 funkčné, ale neskôr boli opravené aj ďalšie dva. Druhým z opravených mostov, ktorý má ešte pôvodné nosníky, je spomenutý "most v Dolinách" a nachádza sa nad Soblahovom. Viď. nasledujúce foto.

 

2x fotografia mostu v Dolinách značeného ako LZ 16 (JUCE 2015).

Most mal v roku 1996 vymenenú mostovku vďaka spolupráce obce Soblahov, správy mestských lesov a urbárnikov zo Soblahova, v roku 2013 mal ďalšiu rekonštrukciu vďaka spolupráce obce Soblahov, združeniu obcí Mikroregiónu Inovec, Urbárnikov v Soblahove a miestnych dobrovoľníkov, viď. informačná tabuľa pri moste.

 

Fotografia informačnej tabule pri moste v Dolinách (JUCE 2015).

Od zrekonštruovaného mosta v Dolinách sa popri chránenej oblasti Bindárka dostaneme až na panelovú cestu, ktorá vedie z obce Soblahov. Prečo tu bola táto panelová cesta vybudovaná som zatiaľ podrobnejšie nezisťoval. Pravdepodobne sa malo niečo na jej konci stavať.

Fotografia panelovej cesty nad Soblahovom (JUCE 2015).

Ďalej sa trasa mení z "novej" panelovej cesty takmer na pôvodnú lesnú cestičku, ktorá je omnoho príjemnejšia.

Fotografia lesnej cestičky nad Soblahovom, ktorá je vlastne telesom bývalej lesnej železnice (JUCE 2015).

Lesom cez oblasť zvanú Dúbravky a ponad poľnohospodárske družstvo Soblahov sa dostaneme až na lúku s peknou vyhliadkou, kde je umiestnená ďalšia informačná tabuľa venovaná tejto lesnej železničke. 

Fotografia informačnej tabule nad Soblahovom (JUCE 2015).

Na uvedenej vyhliadke je možné si posedieť na lavičke a pokochať sa pekným výhľadom na obec Soblahov.

Fotografia za vyhliadky nad Soblahovom, kde je vidieť časť obce Soblahov a okolité kopce (JUCE 2015).

Na jeseň roku 2015 bola v blízkosti tejto vyhliadky postavená krásna drevená rozhľadňa.

Z tohto miesta trať pokračovala cez lúky a malé lesíky s kríkmi, avšak v dnešnej dobe je miestami veľmi obtiažne priechodzia, keďže príroda si svoje lesné teritórium neustále zväčšuje. No a žiaľ to vyzerá tak, že sa takmer nikto nestará o spriechodnenie týchto úsekov, čiže hlavne na jar môže byť ťažké týmto úsekom prejsť bez škriabancov. Po ťažkom kríkovom teréne sa trať dostane opäť na lúky, kde už však nie je vidieť jej pôvodné teleso, keďže je veľmi pravdepodobné, že niektoré lúky sa využívajú aj ako polia a predpokladám, že teleso trase bolo v týchto miestach "zaorané".

Fotografia pozostatku z vodnej priepuste na lúkach nad Soblahovom (JUCE 2015).

Fotografia informačného plagátiku, ktorý vďačne poukazuje na pozostatky jednej z vodných priepustí, ktoré boli na trati lesnej železnice vybudované pred 100 rokmi (JUCE 2015).

Fotografia ťažko identifikovateľného telesa lesnej železničky na lúkach nad Soblahovom, na ktorej je vidieť vodnú priepust a značenie značkou lesnej železničky smerom k Soblahovu (JUCE 2015).

Fotografia lúky nad Soblahovom, na ktorej už vôbec nie je vidieť teleso bývalej lesnej železničky, smerom na vojenský objekt Zábranie (JUCE 2015).

Po prejdení neznámeho úseku na lúkach sa dostaneme k plotu vojenského objektu Zábranie. Trať pôvodne viedla vojenským objektom Zábrania, resp. v tom čase, to ešte zjavne nebol strážený vojenský objekt.  Takže ďalej z vojenského objektu už nemám žiadne informácie, keďže fotenie v tomto priestore je zakázané a mapy, ktoré by znázorňovali vojenské objekty sa len veľmi ťažko hľadajú a hlavne ich nie je možné bez súhlasu OSSR zverejňovať. Niektoré zdroje uvádzajú, že trať bola v týchto miestach prerušená vojakmi pri budovaní vojenských skladov v tejto vojenskej oblasti zvanej Zábranie. Samozrejme je možné prejsť okolo vysokého ostnatého plota a nazrieť poza plot, kde je vidieť nejakú cestičku, ktorá pripomína teleso trate. Jej stúpanie alebo klesanie nie je vôbec strmé, takže táto cestička mohla byť pôvodným telesom železničky. Ďalej trasa prechádzala hlbšie do vojenského areálu, takže tu sa moje pátranie po lesnej železničke končí. Avšak, ak by ste chceli prejsť ďalej popri plote, tak sa dostanete až na križovatku ciest, kde je možné prejsť značenou turistickou trasou až na lesopark Brezina alebo ďalej pokračovať po vojenskej asfaltke až do oblasti Kubrej, kde kedysi stála píla.

 

Využívanie tejto krásnej trasy

Každý, kto sa po telese bývalej železničky prešiel zistil, že stúpanie a klesanie železničky je veľmi mierne, takže táto trasa sa dá využiť na "rodinné" bicyklovanie alebo tomu podobné aktivity. Je to nádherná trasa, ktorá by sa mohla stať aj cyklotrasov, keďže väčšia časť je zjazdná. Avšak tomuto zámeru bráni veľké množstvo skutočností a je zjavne ťažké nájsť niekoho, kto by sa do takejto aktivity vybavovania a naťahovania sa s byrokraciou a s majiteľmi pozemkov pustil. Snáď sa naše samosprávy umúdria a samé pochopia, že takéto využitie telesa lesnej železničky by naše obce mohlo zviditeľniť a prilákať do našich chotárov turistov. Preto som v roku 2014 pripomienkoval územný plán obce v tejto veci. Určite by stálo za zváženie opraviť mosty využitím dobrovoľníkov príp. prostriedkov z Európskej únie. Samozrejme všetko pekné má aj svoje nevýhody, ale prečo nevyužiť niečo, čo už pred mnohými rokmi niekto vybudoval a tým pádom my môžeme využiť dávno vynaloženú ťažkú prácu našich predkov, na športové aktivity a relax. Ale to už odbočujem od tejto témy. Totiž trasa bola vytvorená tak, aby sa museli vynaložiť čím najmenšie prevádzkové náklady na zvážanie dreva, keďže paliva bolo málo a tiež nestálo pár korún. Naši múdri predkovia využili sily prírody a vďaka zemskej príťažlivosti a zotrvačnosti ťažkého vláčiku sa drevo zvážalo skôr samospádom. Tak uvádzajú uvedené zdroje a ja to môžem iba potvrdiť, keďže som si celú trať niekoľkokrát prešiel. Stále si myslím, že je to úplne skvelá trasa pre bicyklovanie alebo podobné aktivity, kde je vhodné veľmi malé stúpanie a klesanie. Proste je to nádherná prechádzka lesom, pasienkami, našou krásnou prírodou.

Stretnutia priateľov lesnej železnice

Dňa 28.10.2012 sa konal pochod lesnou železničkou pri príležitosti 100 výročia tejto lesnej železničky, ktorej trasa je na niektorých miestach označená farebnými (červenými) fáborkami ešte aj dnes (rok 2015). Viacej informácií na stránke vlaky.net.

Dňa 1.6.2013 sa konal druhý pochod touto železničkou, viď. propagácie na tejto stránke.

Dňa 14.6.2014 sa konal tretí pochod priateľov lesnej železnice, viď. propagácie na tejto stránke.

Dňa 24.6.2015 sa konal štvrtý pochod priateľov lesnej železnice s cieľovým stretnutím v Mníchovej Lehote, ktorého som sa už konečne mohol zúčastniť aj ja, čomu som veľmi rád, pretože som tam stretol mnoho zainteresovaných ľudí. Viď. propagácie na tejto stránke.


Komentáre vytvorené pomocou CComment' target='_blank'>CComment

Reklamný banner

Podporte túto stránku

Kliknutím na tlačidlo "Donate" môžete prispieť na chod tejto stránky a na skvalitnenie jej obsahu.

Kto je on-line

Práve tu je 35 návštevníkov a žiadni členovia on-line

TOPlist

Osobná meteorologická stanica (PWS)

Weather Underground PWS ITRENNRE2