Obsah článku

 

Železnička dnes

V dnešnej dobe je teleso bývalej lesnej železničky sprejazdnené na niektorých úsekoch, našťastie sa dá povedať, že sa jedná o väčšiu časť trasy. Je možné sa po tejto štreke prejsť pešo, na bicykli, v zime na lyžiach, ale na niektorých miestach aj autom (s príslušným povolením). Totiž veľká časť zachovaných úsekov sa dnes využíva ako lesné cesty alebo zvážnice pre odvoz dreva, resp. správu lesov. Veľká škoda je, že niektoré mosty sú poškodené a tým pádom nie je možné cez hlboké jarky prejsť plynulo. Je potrebné ich obchádzať, čo už znižuje ten pekný zážitok z pohodlnej jazdy na bicykli. Snáď sa nájdu ďalšie peniaze a dobrovoľníci, ktorí zostávajúce poškodené mosty opravia. Samozrejme veľká vďaka tým, ktorí už niektoré mosty zrekonštruovali a opravili.

Ako som už vyššie spomenul, tak trasa bývalej lesnej železničky začína nad obcou Selec pri terajšej horárni zvanej Kondrút.

Vľavo je vidieť zadnú časť horárne, kde začínala trať a v pravo je vidieť príjazdovú cestu na začiatok lesnej železničky (JUCE 2015).

Začiatok lesnej železničky pri horárni Kondrút (JUCE 2015). 

V tomto úseku je časť trasy železničky značená ako cyklotrasa. Ďalej teleso železničky pokračuje cez jediný dvojoblúkový "most na Kondrúte", ktorý je kúsok od horárne.

Fotografia dvojoblúkového "mosta na Kondrúte" s označením LZ 1 (JUCE 2015)

Trasa bývalej železničky smeruje ďalej vľavo po vrstevnici ponad koniec zjazdovky ponad obec Selec. Ďalej trať pokračuje až na pastviny zvané Dráč, kde je však v dnešnej dobe len veľmi ťažko identifikovateľná.

Vo vysokej tráve nebolo vôbec jednoduché zbadať pôvodné teleso trate, takže v týchto miestach ho nemám riadne zmapované (JUCE 2015).

Z týchto pasienkov sa trať stáča o 180 stupňov späť, klesajúc až k dnešnému rázcestiu, ktoré smeruje priamo k horárni Belice a vľavo smerom na Háj k chate Betlehem.

Fotografia smerovníka Háj-Belice (JUCE 2015).

Na tomto mieste sú uvádzané dva mosty, ale dnes je tu už iba modernejší (neskôr vybudovaný) násyp s tunelom pre potok, ktorý vedie pod touto lesnou cestou.

Náhrada premostenia potoka za pôvodné dva mosty železničky, ktoré sú značené ako mosty LZ 2 a LZ 3 (JUCE 2015).

Teleso železničky ďalej vedie lesom a opäť sa stáča o 180 stupňov, čím naberá výšku aby preklenula prichádzajúce kopce. Trať prechádza lúkou a opäť vchádza do lesa, viď. nasledujúce foto:

Les v oblasti Starý háj (JUCE 2015).

Týmto ozaj krásnym lesom pokračuje ďalej, viď. nasled. foto:

Les v oblasti Starý Háj (JUCE 2015).

Cestou je možné vidieť aj 100 rokov staré priepuste vody, ktoré sa tak isto ako mosty zachovali až dodnes, viď. nasled. foto:

Pravdepodobne viac ako 100 rokov staré priepuste vody (JUCE 2015).

Bývalá železnička pokračuje lesom až po najvyšší most na tejto trati, ktorý sa pracovne nazýva "Dlháň".

Tento most sa nachádza neďaleko Malostankovského vresoviska. Meria 6 metrov. Žiaľ jeho pravý pilier (v smere dole potokom) je zrútený od povodní z roku 1954. Pilier je žiaľ veľmi zničený a jeho oprava by bola veľmi finančne náročná. Je však veľká škoda, že zrovna tento most je nepriechodný, pretože jarok resp. potok, ktorý tento most premosťuje má dosť prudké zrázy a nie je jednoduché cez tento jarok prejsť. Terajší stav mosta môžete vidieť na nasledujúcich foto:

 

Most Dlháň značený ako LZ 4. Je fotený z roklinky v smere dole prúdom (JUCE 2015).

Most Dlháň odfotený z pravej - spadnutej strany. Je to riadny obor :) (JUCE 2015).

Keďže túto trasu prechádzam dosť často na bicykli (teda nielen ja sám), tak som sa rozhodol vylepšiť prechod cez jarok tak, aby ho bolo možné ako tak pohodlne prejsť pešo alebo čiastočne aj na bicykli. S pomocou kamaráta Petra Mihála sme v septembri tohto roku vybudovali úzky chodník, ktorý uľahčuje prechod prudkým svahom cez túto roklinku. Viacej informácií v pripravovanej 2. časti tohto článku.

Samozrejme pre úplné sprejazdnenie mosta je potrebné opraviť resp. znovu vybudovať jeho pravý pilier s položiť nové premostenie. To je však veľmi finančne náročný projekt, ktorý si bude vyžadovať dlhé vybavovanie projektu resp. potrebných povolení od úradov. Snáď sa toho ešte dožijem :)

Bývalá trať ďalej prechádza cez lúku, kde už žiaľ nie sú po nej žiadne viditeľné miesta, takže nie je úplne jasné jej presná trasa.

Ďalej smeruje okolo spomenutého Malostankovského vresoviska až ku kríženiu sa s asfaltovou cestou, ktorá vedie ku chate Betlehem.

Trasa sa od križovatky s cestou na Betlehem stáča v pravo až takmer o 180 stupňov okolo kopca popri Sedličianskeho potoka. Po zbehnutí až takmer ku korytu potoka na dno doliny sa trať stáča oblúkovým mostom späť o 180 stupňov po druhej strane tejto doliny. Tento zaoblený most v ľavo som si dovolil nazvať most "Zákruta".

Fotografia pozostatkov mostu "Zákruta" značeného ako LZ 5. Odfotený je z koryta potoka v mesiaci Jún, kedy je celé okolie ozaj zelené a preto je piliere mosta dosť obtiažne zhliadnuť, viď. piliere za stromami (JUCE 2015).

Ľavý pilier mosta "Zákruta", odfotený v smere dole potokom, ktorý si príroda berie na jar zjavne do ríše zelene :) (JUCE 2015).

Rovnako je to s celým zbytkom mosta, ktorý je na jar ozaj celý zelený (JUCE 2015).

Most je na tomto úseku neprejazdný, takže v tomto mieste sa prechádza priamo cez koryto potoka kúsok od mosta železničky.

Od tohto zaobleného mosta trať bývalej železničky pokračuje po terajšej kvázi asfaltovej štreke až k Pajdušákovej chate. Na tomto mieste sa nachádzajú dva mosty, z ktorých prvý je takmer úplne zničený a úplne sa stráca v poraste lesa, keďže tento krátky, cca 100 m dlhý úsek, je nepriechodný. Tento úsek by som veľmi rád sprejazdnil, viď. informácie v pripravovanom pokračovaní - druhej časti tohto článku.

Fotografia momentálne nepriechodnej časti úseku pri dvoch mostoch (JUCE 2015).

Po prvom moste, ktorý som si dovolil pracovne nazvať "Drobec", zostala viditeľná iba veľmi malá časť, resp. jedna menšia časť piliera, viď. nasledujúce foto:

Fotografia časti piliera, ktorý je pozostatkom mosta zvaného "Drobec" označeného ako LZ 6 (JUCE 2015).

Druhý z mostov, ktorý som si dovolil pracovne nazvať "most Pajdušák" je priechodný, pretože bol opravený vďaka miestnym dobrovoľníkom. Samozrejme sme radi aj takémuto stavu mostu a ja dúfam, že jeho celoprírodná konštrukcia vydrží ešte aspoň zopár rokov.

Fotografia mosta "Pajdúšák" značeného ako LZ 7 (JUCE 2015).

Ďalej trať pokračuje cez lúku cez násyp v Paľovom járku, kde je možné občerstviť sa minerálnou vodou z miestneho prameňa.

Cykloturista, ktorý kráča po schodoch k prameňu Studienky v Palovom járku, aby sa osviežil týmto chutným prameňom (JUCE 2015).

Informačná tabuľa k prameňu v Palovom járku (JUCE 2015).

Cez násyp v Palovom járku sa dostaneme až na lúku zvanú Patlíková, ktorá je nad obcou Trenčianska Turná. Trasa stáčajúc sa doprava po lúke smeruje cez ďalší násyp na ďalšiu lúku ponad bývalý kravín až k dvojramennému krížu, avšak to až v nasledujúcej kapitole.


Komentáre vytvorené pomocou CComment' target='_blank'>CComment

Reklamný banner

Podporte túto stránku

Kliknutím na tlačidlo "Donate" môžete prispieť na chod tejto stránky a na skvalitnenie jej obsahu.

Kto je on-line

Práve tu je 92 návštevníkov a žiadni členovia on-line

TOPlist

Osobná meteorologická stanica (PWS)

Weather Underground PWS ITRENNRE2