Obsah článku

Čo nám z toho vyplýva?

Opäť si teda pokladáme otázku: Je legálne lietať s dronom na Slovensku, ktorý má kameru?

Odpoveď nie je vôbec zložitá: Áno je, ale je tu niekoľko Ale! 

Ak to zhrniem trochu prehľadnejšie tak je možné legálne lietať s dronom, ktorý má kameru aj bez nutnosti absolvovať slovenskú byrokraciu a platiť za to, ale treba brať do úvahy všetky vyššie uvedené zákony, vyhlásenia, nariadenia a podobné úradné dokumenty, ktoré špecifikujú parametre dronov.

Preto chcem uviesť príklad, že ak môj dron spadá do kategórie:

1) modelu lietadla s max. vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg a ktorý nie je lietadlom-hračkou, čo bude zjavne väčšina alebo polovica dronov v SR, tak:

  • lietať max. 1000 m od operátora a max. 120 m do výšky;
  • lietať minimálne 50 m od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla, s výnimkou operátora alebo obslužného personálu.
  • a ďalšie, viď. Rozhodnutie č. 1/2015

2) lietadlo-hračka, tak:

Lietadlo-hračka (toy aircraft) sa rozumie model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou alebo rovnou 0,5 kg a ktorý je hračkou podľa "Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z."

Zákon 78/2012 Z.z. definuje hračku ako "výrobok navrhnutý alebo určený, výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa do veku 14 rokov, ak nejde o výrobok uvedený v prílohe č. 1," čo môže byť dekoračný predmet, športové vybavenie, zbraň, a mnoho ďalších, viď. Zákon č. 78/2012 Z. z.

 Všeobecne môžeme o oboch vyššie uvedených kategóriách lietadiel povedať:

  • dodržať stanovený odstup od budov, osôb;
  • vyhnúť sa husto osídleným oblastiam miest, obcí, zón alebo zhromaždísk ľudí na voľnom priestranstve a ďalšie, viď. Rozhodnutie č. 1/2015;
  • mať nepretržitý priamy vizuálny kontakt s dronom, čiže FPV pri jednom operátorovi nie je možné legálne vykonávať;
  • nemeniť stanovište operátora, čiže napr. riadiť dron a zároveň sa viesť v aute je v SR nelegálne, žiaľ;
  • nelietať v noci;

Legálne nie je možné vykonávať FPV let s jedným operátorom. Rozhodnutie č. 1/2015 z 19.08.2015 to zakazuje tým, že po celý čas letu musí mať operátor vizuálny kontakt s dronom, modelom, lietadlom. Priamym vizuálnym kontaktom (visual line-of-sight) sa rozumie priamy očný kontakt medzi osobou, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla a diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla bez použitia vizuálnych pomôcok iných, ako sú dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky.

Legálne nemôže žiaden dron na území SR lietať v noci, (ani také, ktoré sú riadne registrované) takže ak vidíte nejaké nočné zábery z drona, tak sú vytvorené protizákonne. Žiaľ je to tak a dúfam, že sa to čoskoro zmení, pretože to dosť obmedzuje súčasné fungovanie nás ľudí v tomto modernom svete.

Ak lietate vo vnútorných priestoroch objektu, čiže ak lietate v budove tak sa takmer všetky vyššie uvedené informácie na takéto vnútorné lietanie nevzťahujú.

Pár viet na záver

Podľa môjho názoru môžem povedať, že na základe vyššie uvedeného stanoviska od NBU SR sa aspoň niektorý úrad v SR zachoval tak, že sa riadi zákonmi SR a tým pádom sa aspoň čiastočne postavil na stranu občana. Naše zákon sú žiaľ v tejto oblasti trochu nejasné a dovolím si napísať, že sú nedotiahnuté do konca. Myslím tým, že nie je v nich jasne napísané, že čo je dovolené a čo nie je. A kvôli tomu vznikajú nejasnosti a rôzne nepravdivé informácie, ktoré sú zverejňované v médiách a na internete. To je presne ten dôvod, prečo vznikol tento článok.

Legislatíva v SR a zákony týkajúce sa lietania s dronmi:

Určite si pozrite video "Seminár o bezpečnosti lietania v civilnom letectve", ktorý organizoval Dopravný úrad v spolupráci s Leteckým a námorným vyšetrovacím útvarom a Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky, štátny podnik, ktorý bol zameraný hlavne na nové pravidlá EÚ v tejto oblasti s dronmi:

 

Ďakujem Youtubovému kanálu Drony, že nám urobil tento záznam.

Uvidíme, čo nám prinesie nová legislatíva EU. Snáď to bude lepšie respektíve zrozumiteľnejšie ako terajšia naša legislatíva. Držme si palce :)

 

 JUCE 26.8.2018


Komentáre vytvorené pomocou CComment' target='_blank'>CComment

Reklamný banner

Podporte túto stránku

Kliknutím na tlačidlo "Donate" môžete prispieť na chod tejto stránky a na skvalitnenie jej obsahu.

Kto je on-line

Práve tu je 44 návštevníkov a žiadni členovia on-line

TOPlist

Osobná meteorologická stanica (PWS)

Weather Underground PWS ITRENNRE2